Ως Κύηση Υψηλού Κινδύνου, ορίζεται αυτή στην οποία η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών στη μητέρα ή στο έμβρυο είναι αυξημένη, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό ή τον πληθυσμό αναφοράς, παρουσία συνήθως ενός ή περισσοτέρων, διαπιστωμένων, παραγόντων κινδύνου. Έτσι σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Κυήσεις σε γυναίκες με προϋπάρχοντα νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι – ΙΙ, παθήσεις ενδοκρινών αδένων, νεφρών, αναπνευστικού συστήματος, συνδετικού ιστού, νευρολογικές νόσοι και αιματολογικές παθήσεις – θρομβοφιλία
  • Μαιευτικές επιπλοκές σε γυναίκες με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, όπως αρτηριακή υπέρταση κύησης, προ εκλαμψία – εκλαμψία, σακχαρώδης διαβήτης κύησης, διαταραχές ανάπτυξης εμβρύου, διαταραχές ποσότητας αμνιακού υγρού, Rh ισοανανοποίηση, ανώμαλη πλακουντοποίηση, πρόωρη ρήξη εμβρυϊκών υμένων, προώρος τοκετός και λιπώδες ήπαρ ή ενδοηπατική χολόσταση κύησης
  • Πολύδυμη κύηση
  • Μη μαιευτικοί παράγοντες κινδύνου, όπως κύηση στην εφηβεία ή σε μεγάλες  ηλικίες, υποσιτισμός, παχυσαρκία, κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, περιβαλλοντικοί παράγοντες, νεοεμφανιζόμενοι παράγοντες (π.χ. λοιμώξεις, DVT), επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις
  • Κυήσεις σε γυναίκες με επιβαρυμένο μαιευτικό ιστορικό όπως ο ενδομήτριος θάνατος, επαναλαμβανόμενες αποβολές, ιστορικό εμβρύων ή νεογνών με συγγενείς ανωμαλίες ή γενετικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Κάθε έτος καταγράφονται παγκοσμίως:

≈211 x 106 κυήσεις

≈133 x 106 γεννήσεις ζώντων νεογνών

≈536000 μητρικοί θάνατοι (≈ 1/min)

≈4 x 106 νεογνικοί θάνατοι

Η μείωση της μητρικής νοσηρότητας και θνητότητας συνεχίζει να αποτελεί σημαντική πρόκληση σε διεθνές επίπεδο. Για τη βελτίωση των σχετικών δεικτών επιβάλλονται, πέρα από τα ιδιαίτερα μέτρα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελεσματικότερες στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπλοκών της κύησης. Απαιτεί να αναγνωριστεί και να οργανωθεί με σωστή παρακολούθηση μια πιθανή κύηση υψηλού κινδύνου. Έτσι σημαντικό είναι:

Α) Να αναγνωριστούν όλοι οι  παράγοντες κινδύνου:

 • Hλικία μητέρας
 • Φυλή
 • Δείκτης μάζας σώματος
 • Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
 • Ατομικό – οικογενειακό αναμνηστικό
 • Μαιευτικό ιστορικό
 • Φάρμακα
 • Συνήθειες – τρόπος ζωής
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Β) Κι έπειτα να προσεγγιστεί με μια σωστή μαιευτική παρακολούθηση, όπως:

 • Μελέτη προσκομιζόμενων εξετάσεων
 • Μέτρηση Σωματικού βάρους
 • Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
 • Εμβρυϊκός καρδιακός παλμός
 • Κλινική εξέταση (χειρισμοί Leopold)
 • Stick ούρων όπου χρήζει
 • Καρδιοτοκογράφημα
 • Μαιευτικός υπέρηχος από εξειδικευμένους Ιατρούς

Σημαντική είναι η συνεργασία του Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής – Υπερήχων με την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας.

Αρχαίο αλλά σπουδαίο ρητό: «Ωφελείν ή μη βλάπτειν».

Έτσι, θα πρέπει να συζητηθεί η αναγνώριση της αξίας της ανθρώπινης ζωής, ο σεβασμός στα επιμέρους θρησκευτικά δόγματα (πολυφυλετικές κοινωνίες), η συνεχής ενημέρωση γύρω από την κείμενη νομοθεσία και η μελέτη όλων των κλινικών παραμέτρων.

Τέλος, τα συμπεράσματα είναι:

 1. Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, η μετανάστευση και ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισμό των κυήσεων υψηλού κινδύνου
 2. Η διαχείρισή τους απαιτεί τη συνεργασία ομάδας Ιατρών (multidisciplinary team), στην οποία οι Μαιευτήρες με την αντίστοιχη εξειδίκευση θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο

 Η παρακολούθηση των κυήσεων υψηλού κινδύνου σε τριτοβάθμια νοσοκομεία αυξάνει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές επιλογές, με αποτέλεσμα την επιτυχή έκβασή τους